เช็คลิสต์ 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ขายคอนโดพัทยาด้วยตันเอง

เช็คลิสต์ 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ขายคอนโดพัทยาด้วยตันเอง


    การปล่อยขายคอนโดพัทยา ถือเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการ เพราะสามารถสร้างกำไรก้อนโตได้ในระยะสั้น โดยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการขายคอนโดไม่ยุ่งยากเท่าตอนก่อนลงทุน


3 ช่วงทำการซื้อ-ขายคอนโดที่ต้องรู้


 • ช่วงการจอง กรณีที่ยังไม่ทำสัญญา เรียกว่า “ขายใบจอง”
 • ช่วงระหว่างทำสัญญา กรณีที่จะทำการซื้อ - ขายแล้ว 

อยู่ในระหว่างผ่อนดาวน์ค่างวด เรียกว่า “การขายดาวน์”

 • ช่วงหลังโอนกรรมสิทธิ์แล้ว เรียกว่า “การขายคอนโดมือสอง”

ปล่อยขายคอนโดพัทยาอย่างไร? ให้มีลำดับขั้นตอนชัดเจน


 • เตรียมคอนโดให้น่าอยู่

 • การเริ่มตัดสินใจขายคอนโด เพื่อพร้อมต้อนรับผู้อาศัยใหม่ ควรเริ่มจากจัดห้องให้มีสภาพพร้อมขาย สะอาด สวยงาม และมีความสมบูรณ์ของเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมใช้งาน ไม่มีการชำรุดหรือต้องซ่อมแซมในภายหลัง 


 • คำนวนต้นทุน - ตั้งราคาการขาย

 •     การตั้งราคาขายคอนโด ควรเน้นคำนวนจากต้นทุนทั้งหมด ต้องขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง โครงการมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ รวมถึงบรรยากาศภายใน-ภายนอกให้สอดคล้องต่อราคาที่ควรตั้งขาย และไม่ลืมคำนวณรายจ่ายส่วนอื่นที่จำเป็น เช่น


  • ราคาห้องชุดแต่ละประเภท
  • ค่าส่วนกลางรายปี (กรณีที่ยังขายไม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี)
  • ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ค่ากองทุน ค่ามิเตอร์ เงินประกันไฟฟ้า        ค่าธรรมเนียมโอน เป็นต้น
  • ค่าตกแต่ง ค่าคอมมิชชั่น ค่าจดจำนองและดอกเบี้ยธนาคาร (ถ้ามี)
  • ค่าซ่อมบำรุงและทำความสะอาด

 • ไม่พลาดเรื่องค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
 •    

      ผู้ขายคอนโดจำเป็นต้องเตรียมเงิน เพื่อดำเนินการเสียค่าใช้จ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปได้อย่างราบรื่น 


   • ค่าธรรมเนียมโอน คิดเป็นร้อยละ 2 ของราคาทุนทรัพย์
   • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของราคาทุนทรัพย์
   • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย
   • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าพยาน/คำขอ ค่าซ่อมบำรุง ทำความสะอาดต่างๆ 

 • ประกาศขายให้ถูกจุด
 •  

  การตลาดสมัยใหม่มักเน้นประกาศลงสื่อ Social Media ควรดึงดูดผู้ซื้อจากการนำเสนอห้องพร้อมแนบรายละเอียดให้ชัดเจน หากเป็นการปล่อยขายคอนโดพัทยา ควรระบุสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงร่วมด้วย


 • เอกสารต้องครบ จบในครั้งเดียว

 • เมื่อตกลงซื้อ-ขายคอนโดกันได้แล้ว ถึงเวลาที่ต้องทำสัญญากันให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการทั้ง 2 ฝ่าย ให้ครบถ้วนป้องกันเอกสารตกหล่นและเสียเวลาโดยใช่เหตุ


  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • โฉนดห้องชุด 
  • ใบปลดหนี้

 • โอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง

 • ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่พัทยา             หากต้องเป็นพื้นที่อื่นต้องยึดตามที่ตั้งของคอนโด โดยมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้


  • ยื่นเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อทำการตรวจสอบและ                            
  • จดทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์โอนกรรมสิทธิ์
  • เจ้าหน้าที่จะคำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อชำระที่ฝ่ายการเงิน
  • เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายคอนโด ประกอบด้วยโฉนด     สัญญาซื้อ-ขายคอนโด ใบเสร็จ สัญญาจำนองของผู้ซื้อ (ถ้ามี)

 • ไม่ลืมโอนมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา   

 •     ขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การโอนมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำประปาให้เป็นชื่อของผู้ซื้อโดยสมบูรณ์ โดยยื่นเอกสารและเสียค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง และไม่ลืมส่งมอบกุญแจ คีย์การ์ดหรือสิ่งของและเอกสารจำเป็นอื่น ๆ ร่วมด้วย

   

  สนใจซื้อคอนโดพัทยา ติดต่อคุณกานต์  0629564696

  Line id : Kenkan13